Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Бюджет

Прикачени документи

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.12.2023 г
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2023 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2023 г
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2023 г
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.12.2022 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2022 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.06.2022 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2022 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.12.2021 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2021 г
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.06.2021 г.
Бюджет 2021 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2021 г.
Бюджет 2020 г.
Информация за изпълнението на бюджета за 2020 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2020 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.06.2020 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2020 г.