Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград