Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Педагогически съветник и логопед

  • Жулиета Думбанова - Професионална квалификация: Психолог; Магистър по психология в управлението, пета професионално-квалификационна степен
  • Мария Георгиева - Професионална квалификация: Логопед и учител в логопедически, предучилищни, училищни и клинични заведения; Магистър по специална педагогика.