Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

По случай 45 години от създаването на Факултета по Педагогика на ЮЗУ "Неофит Рилски" 

директорът на училището Сергей Биров подари на декана на университета Янка Стоименова

мозаечен портрет на Неофит Рилски, изработен от Димитрина Гошева, учител в Осмо СУ.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3