Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

На 06.03.2023 г., доброволци от Български младежи Червен кръст (БМЧК) посетиха учениците от 3. А клас в Осмо СУ "Арсени Костенцев".

Водещи на лекцията бяха Росен Мельов и Виктория Таскова. Малките ученици се запознаха с първа долекарска помощ (ПДП) по програма "Хелфи",

предназначена за начален курс на обучение. Те научиха какво се прави при ужилване и ухапване от различни животни.Разиграха ролева игра -

"Обаждане на спешен номер 112". Разгледаха пособията в раницата, които се използват при инциденти и получиха ценни съвети. 

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4