Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Уважаеми родители на седмокласници!

От 05.07. до 07.07. 2021 г. е първият етап за подаване на документи за участие в държавния план –прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2021/2022 година.

Заявления за участие в първо класиране могат да се подават:

  • онлайн в платформата на МОН https://priem.mon.bg, като използвате входящия номер и кода за достъп, изписани на служебната бележка;

или

  • в Oсмо СУ на трети етаж в 303 компютърен кабинет.

Работното време на комисията за държавния план –прием в VIII клас е от 8.00 ч. до 18.00 часа.

Ако ученикът кандидатства за професионална гимназия и/или паралелка, е необходимо да носи и медицинско свидетелство, което ще се сканира и прикачи към заявлението с описаните желания.

 

От ръководството на училището