Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Информация за резултатите от областния кръг на олимпиадата по БЕЛ