Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Във връзка със заповед № РД-09-606/09.03.2020 г. на Министъра на МОН и заповед № РД- 08-733/09.03.2020 г на директора на Осмо СУ се отменя провеждането на дванадесетото издание на областното състезание "ИТ ЧУДЕН СВЯТ", насрочено за 28.03.2020 г.!

 - Изображение 1