Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Първо място - Петър Качулски, 1. Г клас

                            Ивана Мавродиева - 2. В клас

                            Дарина Младенова - 4. А клас

Второ място - Цветелина Тушлекова - 1. А клас

                              Габриела Маркова - 1. Г клас

                              Айя Малинова - 4. А клас

                              Ивелина Стамболиева - 4. Б клас

Трето място - Адрияна Венкова - 1. А клас

                           Симона Кратева - 1. А клас

                           Виктория Ковачева - 1. А клас

                           Елизабет Чанева - 1. Б клас

                           Калоян Широкански - 3. Б клас

                           Дара Тошева - 4. Б клас

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5