Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Мария Пириллис от 7 клас е големият победител в националния конкурс за рисунка "Горски създания",

организиран от "Artcontestor". Тя е отличена из между над 200 деца на възраст от 6 до 18 години!

https://www.artcontestor.com/single-post/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81

 

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3