Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Ще бъдат сформирсни две групи по волейбол - момчета и момичета - V - VII клас.