Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Съвместен урок между ученици от Осмо СУ "Арсени Костенцев", клуб "Ит- мания" и

ученици от Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев, клуб "Робо свят"

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ - Изображение 3„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ - Изображение 4„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ - Изображение 5„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ - Изображение 6„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ - Изображение 7„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ - Изображение 8„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ - Изображение 9„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ - Изображение 10