Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Поздравителен адрес за 24 май 2020 г. oт директора на Осмо СУ