Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони

Осмо СУ „Арсени Костенцев“ е в списъка на одобрените училища по програмата за изграждане и

основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

МОН - Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г.