Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Пролетна ваканция

Пролетна ваканция

от 08.04.2023 г. до 17.04.2023 г. (вкл.)

за всички ученици от I - VII клас!