Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Ресурси за всички ученици

"Просвета" отваря своите дигитални ресурси за всички ученици! - www.e-prosveta.bg

Свободен достъп до всички електронни учебници и ресурси Анубис, Булвест 2000 и Klett -  www.klett.bg - бутони Електронни учебници/Свободен достъп.