Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

 

     Резултатите от НВО за 7. кл. на учебната 2022/2023 г. показват  висока успеваемост на седмокласници от Осмо СУ „Арсени Костенцев“. След обявяване на резултатите се установи, че  един ученик има 95,50 т. по БЕЛ, а един е с 92,75 т. по математика. Седмокласниците от Осмо СУ „Арсени Костенцев“ са постигнали много по-високи резултати в сравнение със средните резултати за Област Благоевград и тези на национално ниво.

Справка за средните резултати на учениците от НВО 7. клас 2022/23г.

Изпит

8 СУ

Област Бл-д

Нац. ниво

БЕЛ

65,99

54,14

55,03

Математика

42,02

33,30

35,29

 

Поздравления за всички седмокласници от Осмо СУ „Арсени Костенцев“ и техните  учители по български език и литература и математика.