Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Родителска среща

На 29.06.2020 година от 15.30 ч. до 19.30 ч. в Осмо СУ „Арсени Костенцев” ще се проведе

ИНДИВИДУАЛНА родителска среща с родителите на учениците от първи клас за

учебната 2020/2021 година при спазване на епидемиологичните мерки.

За Iа и Iб клас – официален вход на училището

Iа клас - стая 109

Iб клас – стая 110

За Iв и Iг клас – административен вход на училището

Iв клас – стая 105

Iг клас – стая 106