Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Във връзка със заповед № РД-09-798/31.03.2021 г. на Министъра на МОН

учениците в цялата страна, в периода 01.04.2021 г.- 02.04.2021 г., са в обучение от разстояние в електронна среда.