Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Победител в национално финално състезание на СБНУ

Победител в национално финално състезание на СБНУ - Изображение 1