Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

2014г./2015г.

Седмо Областно състезание по информационни технологии за I - IV клас 

                          Пролетни празници и обичаи