Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

2015г./2016г.

Осмо областно състезание по информационни технологии за I - IV клас

                      В приказния свят на Андерсен