Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

2018г./2019г.

"ИТ ЧУДЕН СВЯТ"

XI OБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

I - IV КЛАС

 

ПРИКАЗКИТЕ НА БРАТЯ ГРИМ