Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Решения на обществения съвет

2019 година

Покана за избор на членове на Обществен съвет

Избор на председател на ОС - мандат 2019/2020 г.