Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Състав на обществен съвет

2016/2017 учебна година 2017/2018 учебна година 2019/2020 учебна година
Стояна Иванова Стояна Иванова Стояна Иванова
Катерина Тагарева Катерина Тагарева Катерина Тагарева
Ася Тричкова Ася Тричкова Благой Томалянов
Благой Томалянов Благой Томалянов Борислав Милушев
Борислав Милушев Борислав Милушев Цветелина Грънчарова
Цветелина Грънчарова Цветелина Грънчарова Петър Марценков
Гергана Баркова Петър Марценков Силвия Чанева
    Любима Граматикова
    Петрана Ханджийска