Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Изкуства

2016/2017 учебна година

  • Конкурс за детска рисунка "Безопасност и мобилност за всички", организиран от Renault.

Трето място - Мария Георгиева Павлова, Ели Яворова Маркова и Магдалена Бориславова Милушева от III Г клас

2017/2018 учебна година

  • Конкурс за детска рисунка "Безопасност и мобилност за всички", организиран от Renault.

     Първо място за екипа от 5. клас

2018/2019 учебна година

  • Трето място в националния конкурс за детска рисунка организиран от RENAULT България, " Пътят и аз" по глобалната им програма"Безопасност и мобилност за всички" - ученици от II Г клас, с ръководител Д. Гошева
    • Второ място в дванадесетото издание на националния конкурс за детска рисунка

    " ПОД ДЪГАТА НА ДЕТСТВОТО" организиран в град Сандански - Ивана Георгиева II Г клас, с ръководител Д. Гошева

  • Първо място на националния конкурс за детска рисунка" Моята любима стая" - София Гошева - VI клас

 2019/2020 учебна година

Творчески изяви във времето на Пандемия

 - Земята през очите на децата от 8 СУ, инициатива на ученици от прогимназиален етап под ръководството на г-жа Костова

 - "Великденски венец", инициатива на 4. А клас

 - "Под дъгата на детството", участие в национален конкурс на ученици от начален етап

 - "Планетата Земя", творчески проект на учениците от 2. В клас

 

- Музей на водата - Благоевград
Участници от цялата страна твориха в рамките на конкурса „Водата и земята“, организиран от Музей на водата – Благоевград.
Жури определи и победителите в конкурса, които ще получат награди от „Водоснабдяване и канализация“ – Благоевград и Радио Благоевград. 
I място - Мария Пириллис от Благоевград - 3. В кл.
II място - Виктория Митова от Благоевград - 2. Б кл.
III място - Николета Ханджийска от Благоевград - 3. Б кл.
Поощрителна награда - Костадин Везенков - 2. Б кл. 
- София Гошева - специална награда за отлично представяне "Под дъгата на детството", Сандански 2020 г.
 
 2021/2022 учебна година
 
Национален конкурс - "Есента в миниатюри", Народно читалище "Пробуда", Бургас
 

Първо място - Петър Качулски, 1. Г клас

                            Ивана Мавродиева - 2. В клас

                            Дарина Младенова - 4. А клас

Второ място - Цветелина Тушлекова - 1. А клас

                              Габриела Маркова - 1. Г клас

                              Айя Малинова - 4. А клас

                              Ивелина Стамболиева - 4. Б клас

Трето място - Адрияна Венкова - 1. А клас

                           Симона Кратева - 1. А клас

                           Виктория Ковачева - 1. А клас

                           Елизабет Чанева - 1. Б клас

                           Калоян Широкански - 3. Б клас

                           Дара Тошева - 4. Б клас

 
 
 
 
 
 
 

Прикачени документи

София Гошева - грамота