Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Олимпиади

 2022/2023 учебна година

 Математика

 История и цивилизации

География и икономика

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература

Биология и здравно образование

Знам и мога

Ключът на музиката

"Лаборатория за изкуство"

Класирани ученици за национален кръг на националното състезание "Ключът на музиката":
Иван Аладжов - 4, кл.; Василена Самарова - 4. кл., Мария Пириллис - 6. кл.

Класирани ученици за национален кръг на националното състезание "Лаборатория за изкуство":
Анна Стойчева - 4., кл.; Костадин Везенков, Дара Тошева - 5. кл., Мария Пириллис, Ивона Михтарска - 6. кл.

Прикачени документи

Резултати ЕК
Класирани ученици за областен кръг на НС "Лаборатория за изкуство" 7. кл.
Класирани ученици за областен кръг на НС "Лаборатория за изкуство" 6. кл.
Класирани ученици за областен кръг на НС "Лаборатория за изкуство" 5. кл.
Класирани ученици за областен кръг на НС "Лаборатория за изкуство" 4. кл.
Класирани ученици за областен кръг на състезанието "Ключът на музиката"
Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата "Знам и мога"
Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по БЗО
Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по БЕЛ
Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по ХООС
Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации
Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика
Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по география и икономика