Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Олимпиади

 

 2021/2022 учебна година

Класирани уеници за областен кръг

Математика

4. клас - Алиса Илиева, Кристияна Узунова, Катерина Христова

6. клас - Стела Илиева

История и цивилизации

5. клас - Божидара Илиева, Мария Пирилис, Ивана Георгиева, Светломир Ставрев,

6. клас - Иван Тенков

ХООС

7. клас - Рафаил Пириллис, Радослава Доленска

География и икономика

5. клас - Мария Пириллис, Божидара Илиева

"Знам и мога"

4. клас -Кристияна Узунова, Костадин Везенков, Яна Димитрова
БЕЛ

5. клас - Мария Пириллис

6. клас - Лазар Попов

Ключът на музиката

5. клас - Мария Пириллис

6. клас - Иван Тенков

 Мария Пириллис - класирана за Националния кръг на "Ключът на музиката"