Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Олимпиади

 2023/2024 учебна година

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ:

МАТЕМАТИКА

Мария Илиева, Ники Петров, Николай Петровалиев, Елиа Георгиева, Иван Стойков, Валерия Христова,  

Джулия Нушева, Христо Самаров, Светломир Ставрев

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мария Пириллис, Петра Захариева, Дарина Младенова, Яна Димитрова, Костадин Везенков, Виктория Толина

ЗНАМ И МОГА

Венислава Вантова, Джулия Нушева, Елия Георгиева, Николай Петровалиев, Мария Илиева, Валерия Христова,

Йордан Давидков, Ники Петров, Теодора Стоева, Василка Доколякова, Иван Стойков

ХООС

Виктория Кратева, Светломир Ставрев, Любослав Николов, Божидара Илиева, Цветина Ганчова

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Мария Пириллис, Костадин Везенков, Ема Цолова

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Мария Пириллис, Костадин Везенков, Ема Цолова, Виталия Пандева, Мария Стефанова

ФИЗИКА

Светломир Ставрев

КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА

Ема Цолова, Иван Аладжов, Никол Бойчева, Василена Самарова, Мария Стефанова, Зоя Ангелова, Асен Ставрев, Евелин Сердарова, Мария Пириллис