Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Олимпиади

2016/2017 учебна година

Класирани ученици за областен кръг по:

2017/2018 учебна година

Класирани ученици за областен кръг по:

2018/2019 учебна година

Класирани ученици за областен кръг по:

 • Математика - Виктория Георгиева,  Надя Габерска- IV кл.; Мартин Алексов, Борис Анастасов, Румяна Попова - VI кл.
 • Български език и литература - Стефан Попчев, Джоана Хайдар - VII кл.; Преслава Калоянова, Йоана Анастасова, Румяна Попова, Антонио Томов - VI кл.; Даяна Бужева, Ели Маркова, Йордан Петров, Теодора Митринска, Петър Стенин, Анелия Йомова, Мила Баркова, Андрю Петков, Любомир Иванов, Ива Стефанова, Огнян Жерев, Костадин Петров - V клас.
 • Физика и астрономия - Димитрия Лумбева
 • Химия и опазване на околната среда - Кристина Анастасова, Кристина Пацова
 • География и икономика - Петър Стенин, Теодора Петрова, Георги Димитров, Костадин Петров, Дениз Тупев, Кристина Анастасова, Кристина Пацова
 • История и цивилизации - Никол Къркова, Теодора Петрова, Ивана Димитрова, Алекс Грънчаров, Борис Анастасов, Кристина Пацова, Джоана Хайдар, Стоян Станков
 • Биология и здравно образование - Кристина Пацова, Кристина Анастасова, Анелия Цветанова, Димитрия Лумбева.
 • Знам и мога - Рафаил Пириллис, Антон Ангелов, Екатерина Марценкова, Анна Венкова, Надя Габерска, Виктор Симов, Виктория Георгиева, Кирил Йорданов, Габриела Тагарева, Карина Гяурска
 • Ключът на музиката - Симона Георгиева, Рафаил Пириллис, Иван Лозанов, Емили Димитрова, Надя Габерска, Алекс Азов, Росица Юрукова, Димитър Гогушев, Стефан Попчев.

2019/2020 учебна година

Класирани ученици за областен кръг:

Математика: 

 1. клас - Владимир Каракочев, Юлиян Барков, Рая Далева, Мартин Георгиев, Симеон Попдимитров, Емилия Овчарова, Лазар Попов
 2. клас - Саня Петрова, Ивана Михтарска, Виктория Георгиева
 3. клас - Стоян Янков, Мария Костова, Никол Къркова, Йордан Петров, Ели Маркова
 4. клас - Мартин Алексов, Алекс Грънчаров, Валентина Стайкова, Румяна Попова, Оля Александрова, Иван Тачов

Български език:

 1. клас - Гергана Грънчарова, Теодора Попкостадинова, Анна Венкова, Екатерина Марценкова, Виктория Георгиева, Надя Габерска, Наталия Зашева
 2. клас - Огнян Жерев, Мила Баркова, Мария Павлова, Стефани Гахова, Анелия Йомова, Теодора Петрова, Ива Стефанова, Йордан Петров

Физика:

      7. клас - Мартин Алексов, Иван Доколяков

Химия и опазване на околната среда:

     7. клас - Алекс Грънчаров, Алекс Азов, Йоана Анастасова, Борис Анастасов

Биология и здравно образование

     7. клас - Алекс Азов, Мартин Алексов, Ивана Василева, Алекс Грънчаров, Борис Анастасов

История и цивилизации

    5. клас - Мартин Джалев, Рафаил Пирилис, Радослава Доленска

    6. клас - Петър Стенин, Ивана Стоянова

    7. клас - Алекс Грънчаров

География и икономика

    5. клас - Мартин Атанасов, Рафаил Пириллис

Знам и мога

    4. клас - Емилия Овчарова, Георги Георгиев, Стела Илиева

Kлючът на музиката

    4. клас - Божидар Георгиев

    5. клас - Виктор Симов, Ивана Михтарска, Йоана Михтарска, Ема Дамянова, Иван Лозанов

2020/2021 учебна година

Класирани ученици за областен кръг:

Знам и мога

4. клас - Славея Даскалова, Иван Доброволски, Петра Захариева

Математика

4. клас - Владимир Шопов, Светломир Ставрев, Петко Ревалски, Илиана Чолева, Емилия Ковачева, Николета Ханджийска, Иван Доброволски, Бояна Цветкова

5. клас - Иван Тенков

6. клас - Йоана Михтарска, Рафаил Пириллис, Денислав Бойчев

7. клас - Мария Костова, Ива Стефанова, Иво Проев

ХООС

7. клас - Мария Костова, Ива Стефанова

Български език и литература

5. клас - Лазар Попов

6. клас - Моника Йорданова, Ектерина Марценкова

География и икономика

5. клас - Иван Тенков

 2021/2022 учебна година

Класирани уеници за областен кръг

Математика

4. клас - Алиса Илиева, Кристияна Узунова, Катерина Христова

6. клас - Стела Илиева

История и цивилизации

5. клас - Божидара Илиева, Мария Пирилис, Ивана Георгиева, Светломир Ставрев,

6. клас - Иван Тенков

ХООС

7. клас - Рафаил Пириллис, Радослава Доленска