Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Състезания по английски език

2015/2016 учебна година

През 2015 година победители в училищния кръг между 30 участници са  Ангел Боянов и Мария Таушанова  и се класираха за Регионалния кръг на състезанието. През 2016 година в Училищния кръг се класираха на първо място  Таня Мавродиева и на второ  място Борис Дудов. Те взеха участие и в Регионалния кръг на състезанието. Борис Доколяков, като Национален финалист, през 2015 и 2016 година участва като помощник в организирането на Регионалния кръг състезанието. 

2016/2017 учебна година

Longman Competition - Първо място - Костадин Петров - 3. клас 

2017/2018 учебна година

Longman Competition - Трето място - Емили Димитрова - 3. клас

На 27.02.2018 г.  се проведе едно от най-вълнуващите и напрегнати състезания по правопис на английски език Spelling Bee. Победители в училищния кръг са: 

Първо място - Бенита Стоилова от 6 "а" клас
Второ място - Кирил Войнов от 6 "в" клас.