Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

  • Статия в рубрика "Методология" в международно научно списание за светония елит “E&M smart education”, 2018
  • Участие в Национален форум за иновации в образованието - 03.12.2018 г. София ТЕХ ПАРК
  • В конкурса "Любим учител на Пиринско 2018" Заместник-кметът  на Благоевград  Иво Николов връчи  специална награда  на Директора на Осмо СУ „Арсени Костенцев“, Сергей Биров „Иновативно училище“.     
  • Участие в кръгла маса на тема "Обучението в дигитална среда - митове и предизвикателства" в ЮЗУ "Неофит Рилски" и представяне на проекта "Модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи на обучение"
  • НП "Иновации в действие" - 02., 03.12.2019 г.
  • НП "Иновации в действие" - 19.04.2021 г. - 22.04.2021 г., вестник, постер