Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

По прокта са сформирани три клуба:

IT Любознайковци, с ръководител Н. Пандева

IT Мания, с ръководител Г. Владова

Киберсвят, с ръководител М. Ангелова