Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

История

          Осмо СОУ е първото и най-голямо училище, разположено в центъра на жилищен комплекс „Еленово” в Благоевград, което през 2016 година чества своята 35-годишнина от създаването си. Училището е приемник на патрона на едно от най-старите учебни заведения в града – начално училище „Арсени Костенцев”, чиято двуетажна сграда е била на мястото, където днес се намира Националната агенция за приходите /известна сред по-възрастните граждани на Благоевград като хотел „Волга”/. Преди освобождението на Горна Джумая в тази сграда се е помещавала турската прогимназия „Руждие”, а след освобождението на града на 5 октомври 1912 година сградата се ползва за офицерски клуб, полково окръжие и болница. От 1919 година започва да служи за училище.

         В началото на учебната 1920/21 година това училище приема името на Арсени Костенцев – деец на българското възраждане в Македония, учител, тясно свързан с просветното дело в Горна Джумая. Това е един от редките случаи в българската история, когато училище приема името на жив човек за свой патрон и ясно показва признанието на жителите на града за приноса на Арсени Костенцев за изграждане на новобългарско образование и заслугите му като учител-новатор, който пръв въвежда звучната метода в обучението по български език в горноджумайското училище. Училището е начално, като по-голямата част от учениците и учителите са бежанци от Кукуш, Велес и други градове на Македония. Първите учители са Тома Трушков, Мане Манев, Стоян Георгиев, Добра Анастасова, Мария Измирлиева и др.

       Първоначално народно училище „Арсени Костенцев” съществува в тази сграда до есента на 1946 година и се премества в нова сграда, която днес се намира на ул. „Ал. Стамболийски” и в нея се помещава МУЦТПО. Изградени са 14 паралелки в начален курс и 9 паралелки в прогимназията. Преподаватели са началните учители Вера Чорева, Елена Гунчева, Иван Рупов, Нада Шандарова и прогимназиалните Давид Христов, Калина Ненова, Ана Балабанова и др. През 1949 година училището се закрива, като неговите ученици преминават в Първо и Второ основно училище.

        През есента на 1956 година образцовото базово училище в Благоевград приема името на Арсени Костенцев. Сградата е същата, на ул. „Александър Стамболийски”, а в училището провеждат своята педагогическа практика курсистите от института за начални учители, а по- късно и от смесеното педагогическо училище „Гоце Делчев”. Директори през този период са Богдана Сиракова, Александър Митревски и Димитър Шангов. В училището са работили учителите Пенка Маркова, Елена Давчева, Кирилка Жежева, Ефросина Антипешева, Цена Даринова и др.

        През 1961/62 година училището преминава към Първо основно училище. През следващата учебна година възстановява дейността си в старата сграда като начално училище „Арсени Костенцев”.

        През септември 1978 година, с пенсионирането на последния директор Панте Димитров, училището прекратява своето съществуване, а учениците му преминават към Първо основно училище.

       През 1981г. в част от сградата на Строителния техникум в ІХ микрорайон се открива Осмо основно училище, което приема името на Арсени Костенцев. Първият директор на новото училище е Борис Войнов, а учители са Маргарита Атанасова, Надежда Каркелева, Росица Янева, Величка Петрова, Любен Ангелов, Надежда Въндева и др.

        През 1984 година за първи път в новата история на училището тържествено се отбелязва патронният празник. Присъстват и двама бивши директори – Иван Рупов и Панте Димитров.

         От учебната 1990/91 година училището се премества в нова сграда в центъра на ж.к. „Еленово”. През септември 1994 година Осмо основно училище се преобразува в Осмо СОУ „Арсени Костенцев”. През периода 1984 - 1986 година директор на училището е Веселин Костадинов, а в периода 1986 - 2007 година – Малин Марков.

        През изминалите 35 години Осмо СОУ се утвърждава като водещо и предпочитано училище от жителите на Благоевград. Истинското богатство на училището са неговите близо 600 ученици и 49 учители. Успехите на учениците в обучението и при представянето им на олимпиади и състезания показват високото качество на провеждане на учебния процес. В училището преподават 9 учители с І професионалноквалификационна степен, 15 с ІІ ПКС, 1 с ІІІ ПКС, 4 с ІV ПКС и 6 с V ПКС. През последните 5 години за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета трима учители са удостоени с почетното отличие „Неофит Рилски” на Министерството на образованието и науката.

        Осмо СОУ е привлекателно за младите семейства с деца и поради изградената в непосредствена близост инфраструктура – детска градина, спортен комплекс от игрища и закрит плувен басейн с олимпийски размери, както и новоизграждащ се парк със спортни площадки и терени. Това превръща училището в център на голям младежки комплекс.

        Основата на успешната общообразователна подготовка на учениците се дължи на стремежа на педагогическия колектив към прилагане на съвременен подход към проблемите в образованието, умелото съчетаване на традиционните методи и форми на обучение с интерактивни, постигане на високи резултати в усвояването на информационните технологии и разширеното изучаване на чужди езици.

        Изградена е добра материална база – 4 компютърни кабинета за обучение по информационни технологии и един мултимедиен кабинет, в който с приоритет се обучават учениците по английски език. Училището разполага с висококвалифицирани учители по английски език, един от които с І ПКС, преминали международни курсове на обучение. Висококвалифицирани са и десетте учители, обучаващи учениците по информационни технологии, като трима са носители на І ПКС, а двама са съавтори на учебно помагало по информационни технологии за ІІ клас на известно българско издателство.

        Постиженията на състезания и олимпиади се явяват своеобразно външно оценяване на качеството на подготовката на учениците. Значими са резултатите по английски език. През 2013 година Кирил Тренков заема второ място на националното състезание по творческо писане на английски език. През 2014 година Борис Доколяков и Кинче Жбантова стават национални финалисти в състезанието по правопис на английски език „Spelling Bee”, а през 2016 година Виктория Ковачева от V клас заема първо място в Националното състезание „Longman Competition”.

         Високи са и успехите на малките информатици, които в последните години са национални шампиони по информационни технологии за ІІ, ІІІ и ІV клас. Моника Алексова, Катрин Майсторска, Екатерина Лалева и др. показват силата на школата по информационни технологии на Осмо СОУ, като през 2015 година на националното състезание „ИТ-Знайко” поставят своеобразен рекорд – от 30 състезатели във ІІ клас, класирани за финалния кръг от цялата страна, първо, второ и трето място заемат учениците Виктория Чорбаджийска, Валентина Стайкова и Анна-Мария Янкова, ръководени от гл.учител Рая Барбулска.

         Училището е инициатор и организатор на областно състезание по информационни технологии за І-ІV клас. През м.март се проведе осмото му издание при много голям интерес от учениците в начален етап на училищата от Благоевградска област.

         Успехите в областта на спорта също са значими. Витрините на спортната слава са пълни с купи и награди от много състезания и ученически игри. Училището се гордее с постиженията на Симона Митревска от V клас, състезателка по плуване, първенец в редица републикански и международни състезания. Изграденият нов плувен басейн ще даде възможност да обърнем по-голямо внимание на плувните спортове и да постигнем още по-високи резултати. Постиженията на състезателите по спортна гимнастика Любомир Бакалов, Слави Атанасов, Любомир Атанасов, по лека атлетика Мартин Балабанов и др., включително и в колективните спортове, показват, че ученическият спорт и занятията по ФВС са с приоритет в стратегията за развитие на училището.

        В края на 2015 и началото на 2016 година са открити 2 нови кабинета в Осмо СОУ – зала за игра по проект „На училище с игра” от НП „Училището – територия на учениците”, насочен към учениците от полуинтернатните групи в начален етап и по НП „ИКТ в училище”, по който е изграден модерен мултимедиен кабинет. В него се обучават ученици по всички учебни предмети. В началото на учебната 2015/16 година изцяло е реновирана спортната площадка с изкуствена трава в северната част на двора на училището. В началото на всяка една от последните осем учебни години задължително се обновяват части от сградата на училището. Кардинално е решен проблемът с отоплението – монтиран е модерен парен котел на газ и нови алуминиеви радиатори, което наред със санирането създава много добра физическа среда за обучение.

       След спечелен проект на МОН на 12 декември 2008 година педагогическият колектив постави паметна плоча с лика на Арсени Костенцев на сградата на училището, с което изпълни една заръка на поколения учители, директори и общественици – в Благоевград да бъде поставена паметна плоча на народния будител и учител. В чест на 35 годишнината от създаването на Осмо СОУ на тържествена церемония на 5 май 2016 година във фоайето пред административния корпус на училището бе открита голяма монументална мозайка с лика на Арсени Костенцев.

        Осмо СОУ все повече се налага като иновативен образователен център не само в жилищния комплекс, но и в Благоевград и Благоевградска област. За постигнати високи резултати в образователния процес и модернизирането на материалната база през 2015 година Министерството на образованието и науката награди Осмо СОУ с плакет със знака на МОН и училищен звънец.