Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Квалификация на педагогическите специалисти

дата: 07.09.2021 г. 

тема: Осигуряване на позитивна образователна среда за живот и учене

място на провеждане: MSTeams

 

дата: 25.05.2022 г. 

тема: Компетентностният подход в обучението

място на провеждане: MSTeams

 

дата: 05.09.2022 г.

тема: Дизайн на иновативна образователна среда

мяста на провеждане: MSTeams