Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Национално външно оценяване - IV, VII клас

Дати за провеждане на Национално външно оценяване

VII клас

Български език и литература - 15 юни 2020 г.

Математика - 17 юни 2020 г.

 

Национално външно оценяване (НВО) МОН