Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

НВО

НВО - 4. КЛАС

БЕЛ - 26.05.2022 г., начало 10:00 ч.

МАТЕМАТИКА - 27.05.2022 г., начало 10:00 ч.

НВО - 7. КЛАС

БЕЛ - 14.06.2022 г., начало 10:00 ч.

МАТЕМАТИКА - 16.06.2022 г., начало 10:0 ч.

ЧУЖД ЕЗИК - 17.06.2022 г., начало 10:00 ч. (по желание на ученика)