Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

НВО

НВО - 4. КЛАС

БЕЛ - 27.05.2024 г., начало 10:00 ч.

МАТЕМАТИКА - 28.05.2024 г., начало 10:00 ч.

Инструктаж за ученика в края на 4. клас

НВО - 7. КЛАС

БЕЛ - 19.06.2024 г., начало 09:00 ч.

МАТЕМАТИКА - 21.06.2024 г., начало 09:00 ч.