Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

НВО

НВО - 4. КЛАС

БЕЛ - 29.05.2023 г., начало 10:00 ч.

МАТЕМАТИКА - 30.05.2023 г., начало 10:00 ч.

НВО - 7. КЛАС

БЕЛ - 13.06.2023 г., начало 09:00 ч.

МАТЕМАТИКА - 16.06.2023 г., начало 09:0 ч.

ЧУЖД ЕЗИК - 14.06.2023 г., начало 11:00 ч. (по желание на ученика)