Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Обучение в електронна среда

 

Правила и мерки за намаляване на рисковете при осъществяване на образователно – възпитателния и социализиращ процес в Осмо СУ през учебната 2020/2021 година в условията на COVID - 19.

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА? 12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА

Дневно разписание