Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Прием на учениците в VIII клас

Дати за провеждане на НВО за учениците в VII клас през учебната  2022/2023 година:

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09.00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09.00 часа