Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Прием на учениците в VIII клас

Информация за седмокласниците

I. Дати на изпити за проверка на способностите:
Изобразително изкуство - 21.06.2022 г.

Музика - 22.06.2022 г.

Физическо възпитание и спорт - 23.06. - 24.06.2022 г.

II. График на дейности по прием на ученици в VIII клас

Уважаеми седмокласници,
Уважаеми родители,

В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде в зали 303 и 304 на Осмо СУ при следното работно време:

За първо класиране:

05.07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 ч.

06.07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 ч.

07.07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 ч.

За трето класиране: от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч

 Държавен план-прием в VIII клас