Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Ученически съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ОСМО СУ

Членове:

5. A кл. Емилия Ковачева, Емилия Станкова

5. Б кл. Николета Хаджийска, Бояна Цветкова, Светломир Ставрев

5. В кл. Мария Пириллис, Иввайло Вукярски

5. Г кл. Божидара Илиева, Мария Попова, Ивана Георгиева

6. А кл. Стела Илиева, Виктория Ковачка

6. Б кл. Лазар Попов,  Анна Мазнева

6. В кл. Александрина Шунтова, Александър Чапкънов

6. Г кл. Елизабета Тошкова, Мария Георгиева, Александър Йорданов, Цветомира Маникатова

7. А кл. Саня Петрова, Ивана Михтарска

7. Б кл. Ема Дамянова, Ивана Мицова

7. В кл. Виктория Георгиева, Моника Йорданова

7. Г кл. Ариа Мустакли, Велизара Терзийска

Председател: Рая Далева - 6. А кл.