Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Заявления за учебната 2022/2023 г.

- Заявление за избираеми учебни часове

Заявление за факултативни учебни часове

Заявление за спортни дейности - 1. - 4. клас

- Заявление за спортни дейности - 5. - 7. клас

Заявление за обучение в група за ЦОУД