Осмо СУ "Арсени Костенцев"

Средно училище в град Благоевград

   Осмо СУ "Арсени Костенцев" е утвърдено като водещо и предпочитано училище от жителите на Благоевград. Истинското богатство на училището са неговите близо 720 ученици и 62 педагогически специалисти. Успехите на учениците в обучението и при представянето им на олимпиади и състезания показват високото качество на провеждане на учебния процес.

   В училището преподават 9 учители с І професионалноквалификационна степен, 15 с ІІ ПКС, 1 с ІІІ ПКС, 4 с ІV ПКС и 6 с V ПКС.

   През последните 5 години за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета трима учители са удостоени с почетното отличие „Неофит Рилски” на Министерството на образованието и науката.

  Осмо СОУ е привлекателно за младите семейства с деца и поради изградената в непосредствена близост инфраструктура – детска градина, спортен комплекс от игрища и закрит плувен басейн с олимпийски размери, както и новоизграждащ се парк със спортни площадки и терени. Това превръща училището в център на голям младежки комплекс.

  Основата на успешната общообразователна подготовка на учениците се дължи на стремежа на педагогическия колектив към прилагане на съвременен подход към проблемите в образованието, умелото съчетаване на традиционните методи и форми на обучение с интерактивни, постигане на високи резултати в усвояването на информационните технологии и разширеното изучаване на чужди езици.

Прием
Прием - Осмо (8) СУ Арсени Костенцев - Благоевград
Проекти
Проекти - Осмо (8) СУ Арсени Костенцев - Благоевград
Документи
Документи - Осмо (8) СУ Арсени Костенцев - Благоевград
Актуални новини