Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Новини и събития

Резултати от НВО за 7. кл. на учебната 2022/2023 г.

       Резултатите от НВО за 7. кл. на учебната 2022/2023 г. показват  висока успеваемост на седмокласници от Осмо СУ „Арсени Костенцев“. След обявяване на резултатите се установи, че  един ученик има 95,50 т. по БЕЛ, а един е с 92,75 т. по ...

Резултати от НВО за 4. кл. на учебната 2022/2023 г.

Резултатите от НВО за 4. кл. на учебната 2022/2023 г. показват много висока успеваемост на четвъртокласниците от Осмо СУ „Арсени Костенцев“. След обявяване на резултатите в системата на ЕИСИП се установи, че един ученик е постигнал максимален резултат от 100 т. и на двата изпита. Двама ...

Пролетна ваканция

Пролетна ваканция
Участие в Националния кръг на НС "Ключът на музиката" - Осмо (8) СУ Арсени Костенцев - Благоевград

Участие в Националния кръг на НС "Ключът на музиката"

Участие в Националния кръг на НС "Ключът на музиката"
Български младежи Червен кръст - Осмо (8) СУ Арсени Костенцев - Благоевград

Български младежи Червен кръст

На 06.03.2023 г., доброволци от Български младежи Червен кръст (БМЧК) посетиха учениците от 3. А клас в Осмо СУ "Арсени Костенцев". Водещи на лекцията бяха Росен Мельов и Виктория Таскова. Малките ученици се запознаха с първа долекарска помощ (ПДП) по програма "Хелфи", предназначена за начален ...

Образование за утрешния ден

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Коледен базар "Благословена е ръката, която дарява'!

Коледният базар "Благословена е ръката, която дарява" ще бъде открит на 05.12.2022 г. от 11:00 ч. пред изложбената зала на втория етаж. от ръководството на ...
Международно състезание "Математика без граници"   - Осмо (8) СУ Арсени Костенцев - Благоевград

Международно състезание "Математика без граници"  

                   Финалисти от есенния кръг на международното състезание "Математика без ...

Списък с имена на деца, приети в 1. кл. за учебната 2022-2023 г.

Списък с имена на деца, приети в 1. кл. за учебната 2022-2023 ...