Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

Материална база

 • Компютърни зали с интернет достъп
 • Библиотека
 • Театрална зала
 • Кабинет по безопасност на движението
 • Клуб "Млад европеец"
 • Клуб "Сръчни ръце"
 • Мултимедиен кабинет
 • Игротека
 • Спортна площадка
 • Физкултурен салон
 • Фитнес зала
 • Зала за танци
 • Зала за кетъринг хранене
 • Интерактивен кабинет