Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград
Основно меню

35 години с поглед в бъдещето!

 Поздрав от Георги Георгиев, бивш възпитаник на училището, журналист в Нова телевизия.