Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Резултатите от НВО за 4. кл. на учебната 2022/2023 г. показват много висока успеваемост на четвъртокласниците от Осмо СУ „Арсени Костенцев“. След обявяване на резултатите в системата на ЕИСИП се установи, че един ученик е постигнал максимален резултат от 100 т. и на двата изпита. Двама ученици имат 100 т. по математика, а един е със 100 т. по БЕЛ. Четвъртокласниците от Осмо СУ „Арсени Костенцев“ са постигнали много по-високи резултати в сравнение със средните резултати за Област Благоевград и тези на национално ниво.

Справка за средните резултати на учениците от НВО 4. клас 2022/23г.

Изпит

8 СУ

Област Бл-д

Нац. ниво

БЕЛ

82,32

71,99

70,52

Математика

69,87

65,25

64,38

 

Поздравления за всички четвъртокласници от Осмо СУ „Арсени Костенцев“ и техните класни ръководители: Р. Байрактарска, М. Бирова, А. Апостолова, Г. Баркова, В. Карадачка