Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ - 2024

ПЪРВО МЯСТО - ЛЕКА АТЛЕТИКА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 5.-7. КЛ.

МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА

 - Изображение 1