Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Коледният базар "Благословена е ръката, която дарява"

ще бъде открит на 05.12.2022 г. от 11:00 ч. пред

изложбената зала на втория етаж.

от ръководството на училището