Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Участие в Националния кръг на НС "Ключът на музиката"

Участие в Националния кръг на НС "Ключът на музиката"

Пловдив, 18.03.2023 г. 

AMTИИ "Проф. Асен Диамандиев"

Участие в Националния кръг на НС "Ключът на музиката" - Изображение 1Участие в Националния кръг на НС "Ключът на музиката" - Изображение 2Участие в Националния кръг на НС "Ключът на музиката" - Изображение 3