Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Училищно настоятелство

Председател на училищното настоятелство - Д-р Десислава Иванова - преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград.