Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Заседания Oбществен съвет

 

 2021 година

 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ за 2020 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за проекта на бюджета на Осмо СУ за 2021 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за разпределението на бюджета на Осмо СУ за първото полугодие на 2021 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за съгласувана на УУП, отчет за изпълнение на стратегията, УППРНУ, мерки за подобряване качеството на образованието.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ  към 30.09.2021 г.

2022 година

 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ  към 31.12.2021 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище по осъществяване на училищния план-прием за 1. и 5. кл., съгласуване избора на учебници.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ  към 31.03.2022 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за съгласувана на УУП, отчет за изпълнение на стратегията, УППРНУ, мерки за подобряване качеството на образованието
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ  към 30.09.2022 г.

2023 година

 • Отчет на ОС за учебната 2021/2022 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище по осъществяване на училищния план-прием за 1. и 5. кл., съгласуване избора на учебници.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ  към 31.03.2023 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ  към 30.06.2023 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за съгласувана на УУП, отчет за изпълнение на стратегията, УППРНУ, мерки за подобряване качеството на образованието.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение на бюджета на Осмо СУ  към 30.09.2023 г.

2024 година

 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за разпределението на бюджета на Осмо СУ 2024 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнение  на бюджета на Осмо СУ 2024 г. за
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за становище за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2024 г на Осмо СУ.