Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Състав Oбществен съвет

 2022/2023 учебна година

Стояна Иванова    
Катерина Тагарева    
Благой Томалянов    
Борислав Милушев    
Силвия Чанева    
Любима Граматикова    
Петрана Ханджийска    
Теодора Кирякова    
Костадин Джолев