Осмо СУ "Арсени Костенцев"
Средно училище в град Благоевград

Съвместен проект на катедра „Педагогика“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и 8-мо СУ „Арсени Костенцев“

2019/2020 учебна година

Съвместен проект на катедра „Педагогика“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и 8-мо СУ „Арсени Костенцев“

Dojo клуб - https://www.coderdojo.bg/blagoevgrad

Учениците от 3. Б клас, с подкрепата на ментори-доброволци, опознават възможностите на технологиите, правят изследвания придобивайки неусетно нови знания разработвайки свои проекти.